Disclaimer

Hoewel deze internet site en de daarop benoemde diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan CitySpa Beauté Elysée geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Alle prijzen vermeld op deze internet site zijn onder voorbehoud van wijzigingen/drukfouten.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van internet sites van derden die via “hyperlinks” op deze website kunnen worden opgeroepen, aanvaardt CitySpa Beauté Elysée geen aansprakelijkheid.

CitySpa Beauté Elysée behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen indien wijzigingen in beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer, stuur je een e-mail naar: info@cityspa-amersfoort.nl

Privacy statement

CitySpa Beauté Elysée registreert persoonsgegevens alleen conform de wet AVG, Algemene Verordening Persoonsgegevens. Registraties zullen alleen ten behoeve van de bedrijfsadministratie gebruikt worden, of voor geadresseerde reclame indien de consument daarvoor toestemming verleend heeft.

CitySpa Beauté Elysée zal geen geregistreerde gegevens aan derden verstrekken.

CitySpa Beauté Elysée biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De procedure daarvoor zal vermeld zijn in of bij de toegezonden reclame-uiting.

De geregistreerde gegevens zullen alleen ten kantore in Amersfoort beheerd worden en zijn verder alleen ter inzage van personeel en de consument.

Op verzoek zullen persoonlijke gegevens van de consument ter inzage gegeven worden, tevens kan de consument ten allen tijde op persoonlijk verzoek de gegevens laten verwijderen uit alle administratieve bestanden.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement / deze disclaimer, stuur je een e-mail naar: info@cityspa-amersfoort.nl